Hunanasesu busnes

Mae gwasanaethau amddiffyn y cyhoedd Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnwys safonau masnach, iechyd anifeiliaid, iechyd yr amgylchedd, trwyddedu a diogelwch cymunedol.

Llenwi holiadur hunanasesu busnes

Gofynnir i fusnesau newydd lenwi'r holiadur hunanasesu sy'n cael ei ddefnyddio i roi arweiniad perthnasol i chi gan y cyngor. 

Mae'r holiadur yn asesu a ydych chi'n cydymffurfio â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith, yn ogystal â chasglu gwybodaeth sy'n gallu cael ei defnyddio gan bob gwasanaeth amddiffyn y cyhoedd. 

Darllenwch am gofrestru busnes bwyd newydd

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy'r ffurflen gysylltu ar-lein, anfonwch e-bost at [email protected] neu ffoniwch 01633 656656.