Lluoedd arfog

Armed Forces Covenant Gold_2019

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio gyda phartneriaid o wasanaethau cyhoeddus, elusennau a sefydliadau cymunedol eraill i gefnogi cymuned y lluoedd arfog.

Os ydych yn gwasanaethu neu’n gyn aelod o’r lluoedd arfog, gallwn gynnig cymorth a gwybodaeth.

Cyngor a chymorth

Cyfamod cymunedol y Lluoedd Arfog

Lluoedd Arfog Cyfamod

Cyfamod y Lluoedd Arfog Newyddion (pdf)

Cyfamod y Lluoedd Arfog Newyddion 2022 (pdf)

Addysg

Trwy broject a arianwyd drwy grant, mae ein Swyddog Cymorth Addysg Lluoedd Ei Mawrhydi yn gweithio gydag ysgolion a SSCE Cymru er mwyn sicrhau nad yw plant y Lluoedd Arfog wedi eu hanfanteisio yn sgil bywyd milwrol.

Gwasanaeth disgownt amddiffyn

...y gwasanaeth disgownt swyddogol i’r Weinyddiaeth Amddiffyn ar gyfer y lluoedd arfog, cyn filwyr a’r gymuned lluoedd arfog