Newyddion

Cartref Cŵn Dinas Casnewydd yn ennill dwy wobr aur yr RSPCA

Wedi ei bostio ar Thursday 14th September 2023

Mae Cartref Cŵn Dinas Casnewydd wedi ennill aur mewn dau gategori yng Ngwobrau PawPrint RSPCA Cymru 2023am eu gwaith gyda chŵn strae.

Dyma'r ddeuddegfed flwyddyn i'r tîm gael ei gydnabod gyda gwobr aur yn y categori cŵn strae am eu gwaith caled yn gofalu am y cŵn yn eu gofal. Enillodd Cartref Cŵn Dinas Casnewydd ail wobr aur hefyd am eu gwaith gyda chŵn crwydr.

Mae cynllun gwobrwyo blynyddol PawPrints yr RSPCA yn cydnabod gwaith caled gan gyrff cyhoeddus mewn perthynas â lles anifeiliaid. Mae nifer o gategorïau ar gyfer gwobrau gan gynnwys cydnabyddiaeth am ddarpariaeth cŵn strae, gwaith trwyddedu anifeiliaid, cynllunio wrth gefn, a pholisïau tai. Mae pob categori yn cael ei farnu yn ôl meini prawf penodol ac mae safonau efydd, arian ac aur ym mhob un.

Er mwyn ennill gwobr aur am wasanaethau cŵn crwydr, mae angen diogelu lles cŵn crwydr yn ystod ac ar ôl iddynt fod yn eich gofal, yn ogystal â hyrwyddo perchnogaeth gyfrifol. Ar gyfer y wobr aur cynelau mae angen sicrhau bod anghenion lles cŵn yn cael eu diwallu ac yn unol ag arfer da yr RSPCA.

Dywedodd y Cynghorydd James Clarke, Aelod Cabinet dros gynllunio strategol, rheoleiddio a thai: “Rydym yn falch iawn o'r gwaith caled gan bawb sy'n gysylltiedig â Chartref Cŵn Dinas Casnewydd, mae ein holl staff yn gweithio'n galed iawn i sicrhau bod cŵn crwydr neu gŵn diangen yn cael y gofal sydd ei angen arnynt i sicrhau dyfodol disglair yn eu cartrefi newydd

“Mae'n wych bod y gwaith caled wedi cael ei gydnabod mewn nid un, ond dau gategori eto. Da iawn i bawb a gymerodd ran!”

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith a wneir gan Gartref Cŵn Dinas Casnewydd ewch i newport.gov.uk/newportdogshome

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.