Newyddion

Cynnal gwasanaeth i godi baner heddwch y Gymanwlad yn y Ganolfan Ddinesig

Wedi ei bostio ar Monday 13th March 2023

Heddiw, nododd Cyngor Dinas Casnewydd Ŵyl y Gymanwlad gyda gwasanaeth i godi baneri ar dir y Ganolfan Ddinesig.

Arweiniwyd y seremoni gan y Parchedig Keith Beardmore gyda chyfranogiad gan ysgol gynradd Maendy a Gwent Music.

Cyflwynodd crïwr tref broclamasiwn y Gymanwlad cyn i faner heddwch y Gymanwlad gael ei chodi gan y Dirprwy Arglwydd Raglaw, Edward Watts MBE DL. 

Roedd y seremoni hefyd yn nodi degfed pen-blwydd o arwyddo Siarter y Gymanwlad gan ein diweddar Frenhines Elizabeth II.

Mae'r Siarter yn nodi'r gwerthoedd a'r dyheadau sy'n uno 56 o wledydd annibynnol y Gymanwlad yn Affrica, Asia, yr Amerig, Ewrop a'r Môr Tawel a'r 2.5 biliwn o bobl sy'n byw yno.

Caiff hyn ei ailadrodd mewn gwledydd ledled y byd wrth i'r aelod-wladwriaethau ailddatgan eu hymrwymiad i ddemocratiaeth, datblygiad a pharch at amrywiaeth.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.