Hafan Asesu

Asesiad Gofal Cymdeithasol

Mae'r dudalen hon yn dweud wrthych chi beth yw asesiad gofal cymdeithasol a sut i ofyn am asesiad gofal cymdeithasol

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn rhoi help i bobl ar sail asesiad o anghenion, sy'n cael ei wneud trwy gyfarfod neu dros y ffôn fel arfer.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, byddwn:

  • yn gofyn am eich sefyllfa a'ch anghenion
  • yn gwirio a oes unrhyw un arall yn barod i gynnig yr help y mae arnoch ei angen, ac yn gallu gwneud
  • yn trefnu asesiad, os byddwn o'r farn y gallwn ni helpu
  • yn dweud wrthych chi os na fyddwn yn meddwl y gallwn ni helpu ac yn rhoi cyngor a gwybodaeth am sut arall y gallech chi gael help

Bydd yr asesiad yn ein helpu i ddeall pa gymorth y mae ei angen arnoch ac a ydych chi'n gymwys i gael help gennym ni. 

Ni chodir tâl am asesiad.

Asesiad o ofal cymdeithasol oedolyn

Asesiad o ofal cymdeithasol plentyn