Cysylltu â ni

Gweithdrefn Cysylltu mewn Argyfwng

Os bydd argyfwng yn digwydd y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â thîm ar ddyletswydd mewn argyfwng de-ddwyrain Cymru ar:

Rhadffon: 0800 328 4432

Minicom: 0800 587 9963

Ffacs: 01495 767057

Timau Dyletswydd a Gwaith Cymdeithasol

Sut i ganmol, gwneud sylwadau neu gwyno

Gallwch ysgrifennu at y Tîm Datrys Cwynion, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

E-bost: [email protected]

Ffoniwch: 01633 656 656.

Os oes gennych chi Fy Nghyfrif Gwasanaethau Cyngor, gallwch chi hefyd ddefnyddio’r tab ‘Report It’.

Darllenwch y Polisi Canmoliaeth, Sylwadau a Chwynion (pdf)

Ni fyddwn byth yn lleihau nac yn atal gwasanaeth dim ond oherwydd eich bod wedi cwyno.

Y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

O 1 Ionawr 2005 ymlaen, mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth wedi rhoi hawl cyffredinol i unigolion gael at bob math o wybodaeth sydd wedi'i chofnodi ac sy'n cael ei chadw gan awdurdodau lleol, yn amodol ar rai eithriadau.