Cysylltu â ni

Gweithdrefn Cysylltu mewn Argyfwng

Os bydd argyfwng yn digwydd y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â thîm ar ddyletswydd mewn argyfwng de-ddwyrain Cymru ar:

Rhadffon: 0800 328 4432

Minicom: 0800 587 9963

Ffacs: 01495 767057

Timau Dyletswydd a Gwaith Cymdeithasol

Yr Orsaf Wybodaeth
Old Station Building
Queensway
Casnewydd
NP20 4AX
Ffôn: (01633) 656656

E-bost: info@newport.gov.uk

Wele oriau agor a gwasanaethau'r Orsaf Wybodaeth.

Sut i gwyno

Mae Gweithdrefn Gwyno ar gyfer Oedolion a Gweithdrefn Gwyno ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, ar wahân, ar gael sy'n esbonio beth i'w wneud os ydych chi eisiau cwyno.

Ni fyddwn byth yn rhoi llai o wasanaeth neu'n rhoi'r gorau i wasanaeth oherwydd eich bod chi wedi cwyno.

Sut i roi sylw

Rhannwch eich barn i'n helpu ni i'ch helpu chi. Os hoffech ganmol neu roi sylw am ein gwasanaethau, ond nid cwyno, anfonwch e-bost at info@newport.gov.uk

Y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

O 1 Ionawr 2005 ymlaen, mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth wedi rhoi hawl cyffredinol i unigolion gael at bob math o wybodaeth sydd wedi'i chofnodi ac sy'n cael ei chadw gan awdurdodau lleol, yn amodol ar rai eithriadau.