Cymorth i lywodraethwyr

Ers mis Medi 2012, mae gwasanaethau cymorth llywodraethwyr ar gyfer ysgolion Casnewydd yn cael eu darparu gan Wasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) De-ddwyrain Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y GCA.