Newyddion

RAAC yn adeiladau'r cyngor

Wedi ei bostio ar Friday 8th September 2023

Yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol, nid yw Cyngor Dinas Casnewydd yn credu bod y mater hwn yn effeithio ar ei ystâd. 

Byddwn yn cydweithredu’n llawn â phenderfyniad Llywodraeth Cymru i gynnal arolwg o bob ysgol a choleg. 

Rydym am roi sicrwydd i rieni, staff a defnyddwyr gwasanaeth nad oes gennym unrhyw bryderon uniongyrchol ond os bydd yr adolygiadau'n codi unrhyw faterion posibl, yna bydd camau'n cael eu cymryd.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.