Newyddion

Cam olaf gwaith adfer i ddechrau yn Arcêd Marchnad Casnewydd

Wedi ei bostio ar Monday 18th September 2023

Mae cam olaf y gwaith adfer yn arcêd hanesyddol Marchnad Casnewydd yn dechrau heddiw.

Mae'r prosiect adfer, a ddechreuodd yn ôl yn 2018, wedi cynnwys y Cyngor yn trawsnewid yr arcêd a oedd unwaith yn dirywio yn atyniad masnachol bywiog a hyfyw yng nghanol y ddinas.

Wedi'i lleoli wrth ymyl Marchnad Casnewydd ac ar y Stryd Fawr, mae'r arcêd wedi meddiannu man pwysig yng nghanol y ddinas ers cenedlaethau.

Bydd y gwaith yn cynnwys gwaith adnewyddu mewnol i nifer o'r unedau yn yr arcêd, yn ogystal â'r gwaith adnewyddu allanol sy'n weddill.

Bydd y gwaith adnewyddu mewnol yn cynnwys ailosod lloriau, waliau a nenfydau o fewn nifer o unedau i helpu i ddangos y cymeriad hanesyddol.

Bydd y gwaith allanol yn cael ei wneud ar ben Stryd Fawr yr arcêd, a bydd yn cynnwys adnewyddu’r unedau yn 12-13 Stryd Fawr i'r un safon uchel ac ymddangosiad â gweddill yr arcêd.

Bydd teils Fictoraidd hefyd yn cael eu gosod sydd unwaith eto'n adlewyrchu gweddill safle'r arcêd.

Anthony A Davies Ltd, y prif gontractwyr drwy gydol y prosiect adfer, fydd yn gwneud y gwaith hwn. Byddant unwaith eto yn cael eu cefnogi gan Davies Sutton Architects, sy'n arbenigwyr ar weithio mewn adeiladau rhestredig.

Ni fyddai wedi bod yn bosibl trawsnewid Arcêd y Farchnad heb gefnogaeth hael Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, CADW a chronfa Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru.

Mae’r arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi ein helpu i adfer yr arcêd, sef yr arcêd hynaf sy’n dal i fodoli yng Nghasnewydd a’r ail arcêd hynaf yng Nghymru.

Mae placiau wedi'u gosod ar naill ben yr Arcêd i nodi'r gefnogaeth hon, gyda'r gefnogaeth barhaus yn ein galluogi i gynnal gweithgareddau a digwyddiadau yn ein canolfan dreftadaeth dros dro yn Uned 14 ac i reoli a chynnal y safle yn y blynyddoedd i ddod.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.