Newyddion

Digwyddiad am ddim i ofalwyr ar 23 Tachwedd

Wedi ei bostio ar Monday 20th November 2023

Mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr, ddydd Iau 23 Tachwedd, wedi’i neilltuo i godi ymwybyddiaeth o hawliau gofalwyr di-dâl a’r heriau y maent yn eu hwynebu. 

I nodi'r diwrnod, mae tîm cysylltwyr cymunedol Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal digwyddiad gwybodaeth am ddim yng Nglan yr Afon. 

Bydd partneriaid lleol yn ymuno â staff, rhwng 1.30pm a 5pm, i ddarparu gwybodaeth a chyngor i ofalwyr di-dâl yn y ddinas.  Bydd crefft cardiau Nadolig a dangosiad ffilm Disney Pixar, Elemental, ar gyfer gofalwyr ifanc a'u teuluoedd a'r gofalwyr sy’n ifanc eu hysbryd. Bydd lluniaeth am ddim ar gael. 

Gofalwr yw rhywun o unrhyw oedran sy'n gofalu am berthynas neu ffrind na allai ymdopi heb ei gymorth.  Gall hyn olygu gofalu am rywun sy’n sâl, yn anabl, â salwch iechyd meddwl, problemau cam-drin sylweddau neu y mae angen ychydig mwy o gymorth arno wrth fynd yn hŷn. 

Gall y cyngor gynnig cefnogaeth a gwybodaeth i ofalwyr.  Am fwy o wybodaeth ewch i https://www.newport.gov.uk/cy/Care-Support/Carers/Carers.aspx Cysylltwch â'r tîm cysylltwyr cymunedol drwy e-bost [email protected] neu ffoniwch 01633 235650 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 5pm).

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.