Newyddion

Cadarnhau demos cogyddion ac adloniant ar gyfer Gŵyl Fwyd Casnewydd

Wedi ei bostio ar Wednesday 28th September 2022

Mewn ychydig dros wythnos bydd Gŵyl Fwyd Casnewydd yn dychwelyd i strydoedd Casnewydd am y tro cyntaf ers 2019.

Mae dros hanner cant o stondinwyr eisoes wedi'u cadarnhau ar gyfer yr Ŵyl, sy'n dychwelyd Ddydd Sadwrn 8 Hydref wedi absenoldeb a orfodwyd gan Covid.

Yn dychwelyd ynghyd â’r stondinwyr mae'r arddangosiadau poblogaidd gan gogyddion. Bydd cogyddion lleol yn arddangos eu sgiliau coginio yn yr ardal arddangos i gogyddion ym Marchnad Casnewydd. Yr ardal arddangos i gogyddion yn noddir gan Newport Now, mae ardal gwella busnes Casnewydd

Ymhlith y cogyddion a fydd i’w gweld yno mae Hywel Jones, noddwr yr ŵyl a phrif gogydd gweithredol Bwyty Hywel Jones, yng Ngwesty a Sba Lucknam Park.

Ymhlith y cogyddion eraill bydd: Anil Karhadkar, prif gogydd bwyty canol y ddinas Curry on the Curve; James Davies, prif gogydd Tŷ Coffi Horton; Steve White, prif gogydd yng Ngwesty’r Mercure; Dave Roberts a James Westlake o Rafters yn y Celtic Manor; a Ben Periam o'r Pod.

Bydd llawer o adloniant stryd crwydrol hefyd yn ystod yr Ŵyl, trwy garedigrwydd yr Hungry Chefs, y Gwylanod Anferth a'r Tea Cosies, yn ogystal â chelf a chrefft, modelu balŵns trwy garedigrwydd y Magic Chef, a cherddoriaeth diolch i Radio Dinas Casnewydd, Band Cymunedol Cerddoriaeth Gwent a Chôr Cymunedol Cerddoriaeth Gwent.

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am y stondinau, ewch i www.newportfoodfestival.co.uk 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.