Newyddion

Y ddinas yn nodi Sul y Cofio gyda gorymdaith flynyddol

Wedi ei bostio ar Monday 7th November 2022

Bydd Parêd a Gwasanaeth blynyddol Sul y Cofio ar ddydd Sul 13 Tachwedd yng nghanol dinas Casnewydd.

Band Stedfast Casnewydd fydd yn arwain yr orymdaith a fydd yn gadael y Stryd Fawr am 10:35am gan wneud ei ffordd i'r gofadail ym Mhlas Clarence.  Bydd Côr Meibion Dinas Casnewydd hefyd yn bresennol ger y gofadail ynghyd â Band Pres Bwrdeistref Casnewydd.

Bydd y gwasanaeth, a arweinir gan Esgob Mynwy, y Tra Pharchedig Cherry Vann, yn cael ei gynnal yng Nghofadail Casnewydd am 10.58am, gyda’r gynau’n tanio am 11am i nodi dechrau’r ddwy funud o ddistawrwydd.

Cynghorir preswylwyr y bydd ffyrdd ar gau o 7am tan 1pm.  Ymhlith y ffyrdd a fydd ar gau bydd: Upper Dock Street (o Skinner Street i gylchfan yr Old Green), cylchfan Old Green (gan gynnwys y ffyrdd ymuno/ymadael), Old Town Bridge, Clarence Place, Caerleon Road (o Clarence Place i Church Road), Chepstow Road (o Clarence Place i Cedar Road), Corporation Road (o Clarence Place i St Vincent Road) ac East Usk Road (o Clarence Place i Tregare Street).

Bydd gwasanaeth Cofio’r Llynges Fasnachol yn Mariners Green ar ddydd Sadwrn 19 Tachwedd.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.