Newyddion

Cyngor yn llwyddo i amddiffyn hysbysiad gorfodi yn erbyn annedd oedd wedi'i chuddio

Wedi ei bostio ar Friday 26th August 2022

Cyflwynwyd hysbysiad gorfodi i un o drigolion Casnewydd a gododd annedd wedi'i chuddio heb ganiatâd cynllunio ar Fferm Goleudy, Llansanffraid Gwynllŵg. 

Ym mis Ionawr 2021, cafodd Stephen Gibbons yr hysbysiad yn wreiddiol i gael gwared ar ddefnyddiau heb awdurdod, gan gynnwys atgyweirio ceir, a adeiledd yn cael ei ddefnyddio fel tŷ preswyl.

 Roedd yr hysbysiad yn dadlau bod Mr Gibbons wedi newid defnydd perthnasol o adeiladau amaethyddol ac iard yn ei eiddo i ddefnydd cymysg o storio (di-amaethyddol), defnyddio ceffylau, trwsio cerbydau ac annedd. 

Gorchmynnodd y cyngor i Mr Gibbons symud y tŷ, rhoi'r gorau i ddefnyddio'r safle heb awdurdod, a'i ddychwelyd i'w gyflwr blaenorol, cyn i'r rheoliadau cynllunio dorri.  

Apeliodd Mr Gibbons yn erbyn y rhybudd i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylcheddol Cymru, gan honni bod yr annedd yn imiwn rhag camau gorfodi oherwydd yr amser roedd wedi bodoli.  

Canfu'r arolygydd cynllunio o blaid y cyngor a dywedodd "dylai'r gweithredoedd pendant hynny o dwyll a chuddio bwriadol amddifadu'r apelydd rhag cael imiwnedd". 

Mae'n ofynnol i Mr Gibbons roi'r gorau i'r defnydd preswyl, storio (nad yw'n amaethyddol) a thrwsio cerbydau a thynnu pob eitem o'r tir heblaw'r rhai a ddefnyddir mewn cysylltiad â'r defnydd amaethyddol a marchogaeth.  

Cafodd hefyd orchymyn i dalu costau rhannol i'r cyngor ar sail ymddygiad afresymol. 

Dywedodd y Cynghorydd James Clarke, yr aelod cabinet dros gynllunio strategol, rheoleiddio a thai:  "Rwy'n falch bod Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylcheddol Cymru yn cytuno ag asesiad y cyngor i'r adeiledd hwn gael ei godi heb ganiatâd a'i guddio'n fwriadol er mwyn osgoi rheoliadau cynllunio. 

"Mae rheoliadau cynllunio ar waith am resymau da.  Maen nhw'n ceisio amddiffyn pob un ohonom rhag datblygiad amhriodol ac mae'r penderfyniad hwn yn dangos y bydd gweithredoedd bwriadol i dwyllo a chamarwain yn cael eu darganfod.  Bydd y cyngor yn cymryd camau gorfodaeth yn erbyn unrhyw un sy'n fwriadol yn torri'r rheolau yn y modd yma. "

 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.