Newyddion

Protest canol y ddinas

Wedi ei bostio ar Friday 4th June 2021

Mae'r cyngor yn ymwybodol o brotest sydd i'w chynnal yng Nghasnewydd yfory.

Mae'r brotest i fod i gael ei chynnal yn Sgwâr Westgate, rhwng 12:00 a 14:30, a gall hefyd gynnwys gorymdaith o amgylch canol y ddinas, a fydd yn dechrau ac yn gorffen yn y Sgwâr.

Mae'r cyngor yn gweithio gyda Heddlu Gwent i sicrhau diogelwch y cyhoedd. Cynghorir trigolion a siopwyr i gymryd sylw o'r brotest arfaethedig

Fodd bynnag, ni fydd angen cau ffyrdd, felly ni ddylai traffig barhau i gael ei effeithio. 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.