Pwyllgorau

Dilynwch y dolenni isod i ddysgu am swyddogaeth, aelodaeth a phenderfyniadau’r pwyllgorau hyn yng Nghyngor Dinas Casnewydd.

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Trwyddedu

Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cydbwyllgor Amlosgfeydd Gwent Fwyaf

Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd

Pwyllgor Safonau

Panel Trwyddedu Tacsis