Benthyciadau

Banciau yw'r lleoedd mwyaf cyffredin i fusnesau gael benthyciadau a byddant yn aml yn gofyn am sicrwydd ar gyfer benthyciadau mwy.

Mae Benthyciadau UK Steel Enterprise ar gael i fusnesau yng Nghasnewydd ar gyfer buddsoddiadau. 

Mae Banc Datblygu Cymru yn helpu busnesau i gael y benthyciadau a’r buddsoddiadau y mae eu hangen arnynt i gychwyn, cryfhau a thyfu.

  • Trosolwg o'r cronfeydd y mae Banc Datblygu Cymru yn eu rheoli ar hyn o bryd
  • Trosolwg o'r gwahanol fathau o gyllid busnes sydd ar gael
  • Os oes unrhyw fusnesau'n chwilio am gyllid, dyma'r ddolen i wiriwr cymhwysedd Banc Datblygu Cymru