Grantiau busnes

 

Cyswllt

Datblygu Economaidd, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR 

Ymholiadau cefnogi busnes: business.services@newport.gov.uk