Cronfa Dementia Raising Hope

Oes gennych chi syniad i helpu pobl â dementia, neu eu teuluoedd a'u gofalwyr?

Rydym yn gwahodd ceisiadau i'n Cronfa Dementia Raising Hope a hoffem glywed gennych.

Mae Raising Hope yn cynnig cyllid o hyd at £4,000. Mae hyn er mwyn cefnogi prosiectau cymunedol yn ardal Casnewydd a fydd yn helpu pobl â dementia, neu eu teuluoedd a'u gofalwyr, i wella ansawdd eu bywyd.

Gall unrhyw sefydliad nid-er-elw wneud cais, a'r oedran lleiaf ar gyfer ymgeiswyr yw 12 oed (gydag arweiniad oedolyn hyd at 18 oed).

Gallwch fod wedi'ch lleoli y tu allan i Gasnewydd, ond rhaid i'ch holl brosiect gael ei gyflawni yn ardal Cyngor Dinas Casnewydd.

Mae ceisiadau yn cau ddydd Mawrth 16 Ionawr.

Bydd y rhai sy’n cael ei ariannu yn cael eu penderfynu drwy bleidlais gyhoeddus mewn digwyddiad ym mis Mawrth 2024.

I ofyn am ffurflen gais neu am fwy o wybodaeth, e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01633 987677.

Mae cyllid ar gyfer Codi Gobaith wedi’i ddarparu gan lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn brif biler agenda Hybu Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer ei fuddsoddi’n lleol erbyn Mawrth 2025.

Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ar draws y DU, buddsoddi mewn cymunedau a lle, gan gynorthwyo busnesau lleol, a phobl a sgiliau.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy