Tystysgrifau glanweithdra llong

Cyhoeddir tystysgrifau glanweithdra llongau (SSC) gan Gyngor Dinas Casnewydd, fel yr Awdurdod Iechyd Porthladd, i nodi a chofnodi pob maes o risgiau iechyd cyhoeddus a gludir gan longau, ynghyd ag unrhyw fesurau rheoli gofynnol i'w defnyddio.

Mae tystysgrifau'n ddilys am chwe mis a gellir eu hadnewyddu mewn unrhyw borthladd sydd wedi'i awdurdodi i gyhoeddi adnewyddiadau.

Ffioedd o 1 Ebrill 2024

Tunelledd Gros Cost £
Up to 1000 135
1001 to 3000 185
3001 to 10000 270
10001 to 20000 355
20001 to 30000 450
Over 30000 520
Vessels with a capacity to carry between 50 and 1000 persons 520
Vessels with a capacity to carry more than 1000 persons 890

Gellir ychwanegu taliadau ychwanegol, yn seiliedig ar gostau gwirioneddol, am logi lansio, tollau y tu allan i oriau, teithio ac ail-archwiliadau llongau sy'n destun mesurau rheoli.

Mae tystysgrifau estyniad yn £105.

Request a Ship Sanitation Certificate