Gorchmynion Rheoli Traffig

Mae angen Gorchymyn Rheoi Traffig (GRhT) ar gyfer mesurau sy'n cyfyngu ar draffig neu barcio mewn rhyw ffordd, naill ai er diogelwch, i wella hygyrchedd, i atal difrod neu i gynnal yr amgylchedd lleol, e.e. llinellau melyn dwbl. 

Mae'r cyfnodau ymgynghori ar gyfer cynigion yn para 21-28 diwrnod ac yn ystod y cyfnod hwnnw gallwch wrthwynebu.

Gweler y cynlluniau arfaethedig isod i gael rhagor o wybodaeth.

Gorchmynion a gynigir

Enw

Diben y gorchymyn traffig 

Diwedd y cyfnod gwrthwynebu 

Statws

Dogfen

(Man Parcio ar y Stryd ar gyfer Pobl Anabl a Gorchymyn Dirymu) 2020

Newidiadau i leoliad lleoedd parcio ar gyfer cerbydau sy'n dangos bathodyn person anabl dilys.

 30/10/20

 Aros am benderfyniad

Man Parcio ar y Stryd ar gyfer Pobl Anabl a Gorchymyn Dirymu 2020 (pdf)