Gorchmynion Rheoli Traffig

Mae angen Gorchymyn Rheoi Traffig (GRhT) ar gyfer mesurau sy'n cyfyngu ar draffig neu barcio mewn rhyw ffordd, naill ai er diogelwch, i wella hygyrchedd, i atal difrod neu i gynnal yr amgylchedd lleol, e.e. llinellau melyn dwbl. 

Mae'r cyfnodau ymgynghori ar gyfer cynigion yn para 21-28 diwrnod ac yn ystod y cyfnod hwnnw gallwch wrthwynebu.

Gweler y cynlluniau arfaethedig isod i gael rhagor o wybodaeth.

Gorchmynion a gynigir

Enw

Diben y gorchymyn traffig 

Diwedd y cyfnod gwrthwynebu 

Dogfen

Devon Place & Stanley Road gorchymyn traffig
  • Er mwyn osgoi perygl i bobl neu draffig arall sy'n defnyddio'r ffordd neu unrhyw ffordd arall neu i atal unrhyw berygl o'r fath rhag codi.
  • Gwarchod a gwella mwynderau'r ardal leol
  • Er mwyn hwyluso taith unrhyw fath o draffig (gan gynnwys cerddwyr) ar y ffordd neu unrhyw ffordd arall.
28 Tachwedd 2022

Gweld Hysbysiad (pdf)


Gweld Cynllun (pdf)