Gwneud cais i enwi strydoedd a rhifo tai

Gwneud cais i enwi strydoedd a rhifo tai

Sylwch: Gall ffioedd gynyddu ar 1 Ebrill 2023.

Rhaid i geisiadau gynnwys:

  • Cynllun lleoliad wrth raddfa nad yw'n llai nag 1:1250 ac, ar gyfer datblygiadau newydd, cynllun o'r gosodiad, yn dangos safle adeiladau mewn perthynas â'r hyn sydd o'u hamgylch yn ddaearyddol.
  • Y ffi briodol

Gall Cynlluniau Lleoliad Hawlfraint yr Arolwg Ordnans gael eu prynu oddi wrth:

Lawrlwythwch y Polisi Enwi Strydoedd a Rhifo Tai (pdf)