Event Detail

Mark Beaumont- Faster

Man cycling on a road
Mae anturiaethau Mark Beaumont wedi mynd ag ef i dros 100 o wledydd dros yr ugain mlynedd diwethaf, gan ei wneud yn un o’r athletwyr tra-dygnwch mwyaf uchel ei barch ar y blaned. Bum mlynedd ar ôl ei raglen enwog ‘Ar Amgylch y Byd mewn 80 Diwrnod’, nid oes unrhyw arwydd o unrhyw un yn torri Record Byd ei amgylchiad.

Mae Faster yn cyfleu’r chwant crwydro i ddod o hyd i ddisgyblaethau beicio newydd a lleoedd gwyllt newydd, gan gynnwys y rhai sy’n nes adref. Wrth i Mark droi’n 40 oed, mae’n myfyrio ar yrfa sydd wedi esblygu o epigau troed rhydd ei 20au, sydd bellach yn adeiladu tuag at lefel o berfformiad a manwl gywirdeb sy’n caniatáu iddo barhau i wthio ffiniau.
Lleoliad Riverfront Theatre
Pris £18.50
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Mercher 8 Chwefror 2023, 19:30
Dyddiad/amser gorffen Dydd Mercher 8 Chwefror 2023, 22:00
Cyswllt Giorgia Brooking
Ffôn 01633656757
E-bost [email protected]
Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich tocynnau ewch i