Event Detail

Ydych chi’n cofio...?

Commercial Street, 1967
Ymunwch â gwirfoddolwyr yr Amgueddfa a’r Oriel Gelf Casnewydd Peter Brown a Mary Walker yn yr Oriel Gelf i weld casgliad preifat helaeth Peter o ddelweddau hanesyddol o Gasnewydd. Gwrandewch ar straeon Peter am Gasnewydd a rhannu ei frwdfrydedd dros hanes y ddinas.
Lleoliad Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Mawrth 27 Mehefin 2023, 13:30
Dyddiad/amser gorffen Dydd Mawrth 27 Mehefin 2023, 14:30
Cyswllt Barbara Bartl
Ffôn 01633 851613
E-bost [email protected]