Event Detail

Diwrnod Cenedlaethol Lluoedd Arfog Cymru 2023

Armed Forces Day logo with plans and the dates and times for the Armed Forces Day event 24 June 2023
Mae Casnewydd yn cynnal Diwrnod Cenedlaethol Lluoedd Arfog Cymru blynyddol ddydd Sadwrn 24 Mehefin 2023.

Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yng Nghymru yn ddigwyddiad partneriaeth rhwng cynghorau, Llywodraeth Cymru, y lluoedd arfog - y Llynges Frenhinol , Y Fyddin a'r Awyrlu Brenhinol - a phartneriaid eraill.

Fel rhan o'r dathliadau ar y diwrnod, fe fydd nifer o bethau'n digwydd yng nghanol y ddinas.

Bydd uchafbwyntiau'r diwrnod yn cynnwys:

10am - Gorymdaith filwrol o'r Stryd Fawr i Sgwâr John Frost
11am – Red Arrows yn hedfan heibio (os bydd y tywydd yn caniatáu)
Tua 11.30am – bydd timau arddangos Parasiwtwyr Teigrod y Fyddin a’r RA Falcons (os bydd y tywydd yn caniatáu)
4pm – bydd y cyngerdd yn dechrau ac yn cynnwys perfformiadau gan y Band Catrodol a Chorfflu Drymiau'r Cymry Brenhinol, band Tywysog Cymru, Côr Gwragedd Milwrol Caerdydd a Band Cadetiaid y Fyddin Gwent a Phowys.
Lleoliad Newport
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Sadwrn 24 Mehefin 2023, 10:00
Dyddiad/amser gorffen Dydd Sadwrn 24 Mehefin 2023, 18:00
Cyswllt Newport Council
Ffôn 01633 656656
E-bost [email protected]