Event Detail

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2022

Two people holding hands
Mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn amser i godi ymwybyddiaeth o’r hawliau sydd gan ofalwyr di-dâl a chydnabod eu cyfraniad amhrisiadwy i’n cymdeithas.

I ddathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr, rydym yn cynnal Digwyddiad Gwybodaeth gyda phartneriaid lleol. Bydd llawer o wybodaeth a chyngor ar gael i ofalwyr o bob oed a chefndir. Darperir lluniaeth am ddim.
Lleoliad Riverfront Theatre
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Iau 24 Tachwedd 2022, 13:00
Dyddiad/amser gorffen Dydd Iau 24 Tachwedd 2022, 18:00
Cyswllt Riverfront Theatre
Ffôn 01633 656757
E-bost riverfront.boxoffice@newportlive.co.uk