Cysylltu â ni

Datblygiad Economaidd

Cyngor Dinas Casnewydd
Y Ganolfan Ddinesig
Casnewydd
De Cymru
NP20 4UR
Ffôn: (01633) 656656

Ymholiadau cymorth busnes: business.services@newport.gov.uk