Cyfreithwyr lloches a mewnfudo

Cyfreithwyr lloches a mewnfudo yng Nghymru a ddarperir gan yr Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol 

Enw

Manylion Cyswllt

Cyfreithwyr Albany

Llawr Cyntaf, 168 Richmond Road, Y Rhath, Caerdydd CF24 3BX

Ffôn: 02920 472728

Gwefan: http://www.albany-solicitors.co.uk/

Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru

Cyfreithwyr NLS

Llawr Cyntaf, 10 Cilgant St Andrew, Caerdydd CF10 3DD

Ffôn: 02920 660310

Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru

Cyfreithwyr NLS

Llawr Cyntaf, 26 Stow Hill, Casnewydd, NP20 1JD

Ffôn: 01633 927826

Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru

Cyfreithwyr NLS

17 Mansel Street, Abertawe SA1 5SG

Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru

Fountain Solicitors

Riviera House, 2 Serpentine Rd, Newport, South Wales, NP20 4PF

Tel: 01633 920 160

Fax: 01633 267 791

Web: www.fountainsolicitors.com

Crowley and Company

Tŷ Oxford, 10-16 Vere Street, Y Rhath, Caerdydd CF24 3DS

Ffôn: 029 2045 8895

Gwefan: http://www.crowleysolicitors.co.uk/

Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru

Alban Chaudhry Immigration Legal Practice

15 Skinner Street, Casnewydd NP20 1HA

Ffôn: 01633 266000

Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru

Migrant Legal Project

69B Splott Road, Caerdydd CF24 2BW

Ffôn: 029 2000 3050

Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru

Migrant Legal Project

Hen Adeilad NatWest, 113-116 Stryd Bute, Bae Caerdydd CF10 5EQ

Ffôn: 029 2000 3050

Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru

Virgo Consultancy Services Ltd

265 Heol Holltwn, Y Barri CF63 4HT

Ffôn: 01446 749330

Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru

Ty Arian Ltd

Stafelloedd 40-44, Canolfan Fusnes Orchard, 9 Orchard Street, Abertawe SA1 5AS

Ffôn: 01792 485100

Gwefan: http://www.tyarian.com

Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru

 

Efallai bod cyfreithwyr eraill nad ydynt yn cael eu hariannu gan yr Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol sydd hefyd yn cynnig cyngor mewnfudo a lloches cyfreithiol.   

Mae’n rhaid i bob asiantaeth sy’n cynnig cyngor mewnfudo a lloches cyfreithiol gael eu cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo (OISC).