Cyfreithwyr lloches a mewnfudo

Cyfreithwyr lloches a mewnfudo yng Nghymru a ddarperir gan yr Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol

Enw Manylion Cyswllt
Cyfreithwyr Albany Llawr Cyntaf, 168 Richmond Road, Y Rhath, Caerdydd CF24 3BX
Ffôn: 02920 472728
Gwefan: http://www.albany-solicitors.co.uk/
Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru
Cyfreithwyr NLS Llawr Cyntaf, 10 Cilgant St Andrew, Caerdydd CF10 3DD
Ffôn: 02920 660310
Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru
Cyfreithwyr NLS Llawr Cyntaf, 26 Stow Hill, Casnewydd, NP20 1JD
Ffôn: 01633 927826
Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru
Cyfreithwyr NLS 17 Mansel Street, Abertawe SA1 5SG
Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru
Fountain Solicitors Riviera House, 2 Serpentine Rd, Newport, South Wales, NP20 4PF
Tel: 01633 920 160
Fax: 01633 267 791
Web: www.fountainsolicitors.com
Crowley and Company Tŷ Oxford, 10-16 Vere Street, Y Rhath, Caerdydd CF24 3DS
Ffôn: 029 2045 8895
Gwefan: http://www.crowleysolicitors.co.uk/
Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru
Alban Chaudhry Immigration Legal Practice 15 Skinner Street, Casnewydd NP20 1HA
Ffôn: 01633 266000
Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru
Migrant Legal Project 69B Splott Road, Caerdydd CF24 2BW
Ffôn: 029 2000 3050
Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru
Migrant Legal Project Hen Adeilad NatWest, 113-116 Stryd Bute, Bae Caerdydd CF10 5EQ
Ffôn: 029 2000 3050
Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru
Virgo Consultancy Services Ltd 265 Heol Holltwn, Y Barri CF63 4HT
Ffôn: 01446 749330
Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru
Ty Arian Ltd Stafelloedd 40-44, Canolfan Fusnes Orchard, 9 Orchard Street, Abertawe SA1 5AS
Ffôn: 01792 485100
Gwefan: http://www.tyarian.com
Gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a de-ddwyrain Cymru

Efallai bod cyfreithwyr eraill nad ydynt yn cael eu hariannu gan yr Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol sydd hefyd yn cynnig cyngor mewnfudo a lloches cyfreithiol.   

Mae’n rhaid i bob asiantaeth sy’n cynnig cyngor mewnfudo a lloches cyfreithiol gael eu cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo (OISC).