Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Tŷ-du

O ddydd Mercher 1 Medi bydd holl lyfrgelloedd Casnewydd yn agor ar gyfer pori heb fod angen gwneud apwyntiad.

Gorchuddion wyneb: rhaid i bobl dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â llyfrgell. Mae eithriadau ar gyfer pobl nad ydyn nhw’n gallu gwisgo gorchudd wyneb am resymau iechyd neu feddygol.

Oriau agor

Dydd Llun 9:30 to 13:00; 14:00 to 16:30
Dydd Mawrth 9:30 to 13,00; 14:00 to 16:30
Dydd Mercher Ar Gau
Dydd Iau 9:30 to 13,00; 14:00 to 16:30
Dydd Gwener 9:30 to 13,00; 14:00 to 16:30
Dydd Sadwrn 9:30 - 13:00

Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.   

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn
  • llungopïo 

Cysylltu 

Llyfrgell Tŷ-du, Tregwilym Road, Casnewydd NP10 9EL

Dyma leoliad Llyfrgell Tŷ-du

Ffôn: (01633) 656656

E-bost:  rogerstone.library@newport.gov.uk