Lleoliadau llyfrgelloedd

Manylion cyswllt ac oriau agor llyfrgelloedd Casnewydd:

Llyfrgell dros dro i agor ar 26 Gorffennaf

Mae'r Llyfrgell Ganolog, yr Amgueddfa a'r Oriel Gelf yn cau dros dro o 23 Gorffennaf tra bod gwaith yn digwydd yn yr adeilad.

Bydd preswylwyr yn dal i allu mwynhau amrywiaeth o wasanaethau llyfrgell mewn llyfrgell dros dro yn uned 16 yng Nghanolfan Ffordd y Brenin. Mae'n agor i'r cyhoedd ar 26 Gorffennaf.

Bydd y dyddiau a'r amseroedd agor yn aros yr un fath ag yr oeddent yn adeilad Sgwâr John Frost.

Yn ogystal â benthyca llyfrau, bydd cyfrifiaduron cyhoeddus a rhai adnoddau ymchwil i deuluoedd ar gael iddynt.

Y Llyfrgell Ganolog

Dydd Llun                    Ar Gau

Dydd Mawrth              09:30 to 17:30 

Dydd Mercher             09.30 to 17:30

Dydd Iau                     09.30 to 17:30

Dydd Gwener             09.30 to 17:30

Dydd Sadwrn              09.30 to 16:00

Llyfrgell Betws

Dydd Llun                    09:30 to 13:00; 14:00 to 17:30 

Dydd Mawrth               09:30 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Mercher              09:00 to 13:00

Dydd Iau                      09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Gwener              09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Sadwrn               09:00 to 13:00

Llyfrgell Caerllion

Dydd Llun                   Ar Gau

Dydd Mawrth             14:00 to 18:00

Dydd Mercher            10:00 to 13:00; 14:00 to 19:00 

Dydd Iau                     Ar Gau

Dydd Gwener             14:00 to 18:00

Dydd Sadwrn              09:00 to 13:00

Llyfrgell Malpas

Dydd Llun                   09:30 to 13:00; 14:00 to 19:00 

Dydd Mawrth              09:30 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Mercher             09.30 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Iau                      Ar Gau

Dydd Gwener              09.30 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Sadwrn              09:30 to 13:00

Llyfrgell Pilgwenlli 

Dydd Llun                    09:00 to 12:00; 13:00 to 16:30

Dydd Mawrth               09:00 to 12:00

Dydd Mercher              09:00 to 12:00; 14:00 to 16:30

Dydd Iau                       Ar Gau

Dydd Gwener               09.00 to 12:00 

Dydd Sadwrn                Ar Gau

Llyfrgell Ringland

Dydd Llun                     09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Mawrth                09:00 to 13:00

Dydd Mercher               09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30 

Dydd Iau                       09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30 

Dydd Gwener               09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30 

Dydd Sadwrn               Ar Gau

Llyfrgell Tŷ-du

Dydd Llun                    09.00 to 13:00; 14:00 to 19:00 

Dydd Mawrth               09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Mercher              09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Iau                      09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Gwener              09:00 to 13:00; 14:00 to 17:30

Dydd Sadwrn               09:00 - 13:00

Llyfrgell Sain Silian

Dydd Llun                    09:30 to 12:00; 13:00 to 17:00 

Dydd Mawrth               09:30 to 12:00; 13:00 to 17:00 

Dydd Mercher             09:30 to 12:00; 13:00 to 17:00 

Dydd Iau                      09:30 to 12:00; 13:00 to 17:00 

Dydd Gwener               Ar Gau

Dydd Sadwrn               Ar Gau

Llyfrgell Tŷ Tredegar

Dydd Llun                     Ar Gau

Dydd Mawrth                09:00 to 13:00; 14:00 to 16:30 

Dydd Mercher              13:30 to 16:30

Dydd Iau                       Ar Gau

Dydd Gwener               09:00 to 13:00; 14:00 to 16:30

Dydd Sadwrn               09:00 to 13:00 

Methu cyrraedd llyfrgell oherwydd anabledd neu salwch? Darllenwch am ein gwasanaeth danfon cartref.