Y Llyfrgell Ganolog

 

Oriau agor

Dydd Llun                    Ar Gau

Dydd Mawrth             09:00 to 17:30 

Dydd Mercher            09:00 to 17:30

Dydd Iau                    09:00 to 17:30

Dydd Gwener            09:00 to 17:30

Dydd Sadwrn            09:00 to 16:00

 

Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Mae casgliad arbenigol i ofalwyr hefyd ar gael yn y llyfrgell ganolog.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim. 

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganwyr
  • argraffu du a gwyn
  • llungopïo 
  • casgliad astudiaethau lleol
  • papurau newydd a chylchgronau
  • clybiau straeon, amser odli a digwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd eraill

Cysylltu 

Y Llyfrgell Ganolog, Sgwâr John Frost, Casnewydd NP20 1PA

Dyma leoliad y Llyfrgell Ganolog

Ffôn (01633) 656656

E-bost lending.library@newport.gov.uk 

E-bost reference.library@newport.gov.u