Y Llyfrgell Ganolog

Mae llyfrgelloedd Casnewydd ar agor ar gyfer ymweliadau a drefnwyd yn unig.


 

Oriau agor

Dydd Llun             

       AR GAU

Dydd Mawrth

       9am - 5:30pm       

Dydd Mercher

       9am - 5:30pm

Dydd Iau

       9am - 5:30pm

Dydd Gwener

       9am - 5:30pm

Dydd Sadwrn

       9am - 4pm

 

Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Mae casgliad arbenigol i ofalwyr hefyd ar gael yn y llyfrgell ganolog.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim. 

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganwyr
  • argraffu du a gwyn
  • llungopïo 
  • casgliad astudiaethau lleol
  • papurau newydd a chylchgronau
  • clybiau straeon, amser odli a digwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd eraill

Cysylltu 

Y Llyfrgell Ganolog, Sgwâr John Frost, Casnewydd NP20 1PA

Dyma leoliad y Llyfrgell Ganolog

Ffôn (01633) 656656

E-bost lending.library@newport.gov.uk 

E-bost reference.library@newport.gov.u