Y Llyfrgell Ganolog

O ddydd Mercher 1 Medi bydd holl lyfrgelloedd Casnewydd yn agor ar gyfer pori heb fod angen gwneud apwyntiad.

Gorchuddion wyneb: rhaid i bobl dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â llyfrgell. Mae eithriadau ar gyfer pobl nad ydyn nhw’n gallu gwisgo gorchudd wyneb am resymau iechyd neu feddygol.

Oriau agor

 Dydd Llun             

       AR GAU

 Dydd Mawrth

       9:30am - 5pm       

 Dydd Mercher

       9:30am - 5pm 

 Dydd Iau

       9:30am - 5pm 

 Dydd Gwener

9:30am - 5pm

 Dydd Sadwrn

       9:30am - 4pm

 

Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Mae casgliad arbenigol i ofalwyr hefyd ar gael yn y llyfrgell ganolog.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim. 

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganwyr
  • argraffu du a gwyn
  • llungopïo 
  • casgliad astudiaethau lleol
  • papurau newydd a chylchgronau
  • clybiau straeon, amser odli a digwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd eraill

Cysylltu 

Y Llyfrgell Ganolog, Sgwâr John Frost, Casnewydd NP20 1PA

Dyma leoliad y Llyfrgell Ganolog

Ffôn (01633) 656656

E-bost lending.library@newport.gov.uk 

E-bost reference.library@newport.gov.u