Plant a Phobl Ifanc

Croesewir plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn Llyfrgelloedd Casnewydd.

Bydd staff llyfrgell yn helpu ac yn rhoi cymorth i’ch teulu i garu llyfrau, straeon ac i ddod o hyd i wybodaeth.

 Ymaelodi a Llyfrgelloedd Casnewydd

 • Dechrau Da

Nod Dechrau Da yw rhoi pecyn gwybodaeth a llyfrau am ddim i bob babi yng Nghymru.

Yng Nghasnewydd rhoddir y pecyn babi i gofrestryddion a’ch ymwelydd iechyd.

 • Helfa Lyfrau

Gall plant rhwng 0-4 oed gasglu sticeri bob tro y maen nhw’n ymweld â’u llyfrgell leol a phan fyddant wedi casglu 4 byddant yn derbyn tystysgrif wedi’i dylunio gan ddarlunydd llyfrau plant.

Llyfr Dechrau a Llyfr cropian

 • Nod Llyfr Dechrau Cymru yw rhoi pecyn o wybodaeth a llyfrau am ddim i bob babi yng Nghymru.
 • Yng Nghasnewydd mae'r pecyn babanod yn cael ei ddosbarthu gan gofrestryddion a'ch ymwelydd iechyd.
 • Darllenwch fwy yma 
 •  Trwy Cropian llyfrau gall plant 0 - 4 oed gasglu sticeri bob tro y byddant yn ymweld â’u llyfrgell leol a phan fyddant wedi casglu 4 maent yn derbyn tystysgrif wedi’i dylunio gan ddarlunydd llyfrau plant.
 • Darllen yn dda i blant

Mae Darllen yn dda i blant yn darparu gwybodaeth, straeon a chyngor gyda sicrwydd ansawdd i gefnogi iechyd meddwl a lles plant.

Darganfyddwch fwy

Mae’r Goeden Ddarllen wedi'i chreu i'ch helpu i ddewis o leiaf un llyfr y mis i chi eu rhannu â'ch plentyn dros bum mlynedd cyntaf ei fywyd.

Cyfleoedd creadigol i blant sydd â thalent anhygoel mewn ysgrifennu creadigol neu sy’n angerddol dros ddarllen a dweud straeon ac sydd wedi’u henwebu gan yr ysgol.

Gweithgareddau hanner tymor mis Mai

Dewch i Lyfrgelloedd Casnewydd yr hanner tymor hwn, am straeon a gweithgareddau crefft am ddim. Mae’r sesiynau sy’n addas ar gyfer plant 4-10 oed yn y lleoliadau canlynol:

30/5/2023

 • Llyfrygel Ringland 2pm – 3pm

Dydd Mercher 31/5/23

 • Llyfrygel Caerllion 11am– 12pm

Dydd Iau 1/6/23

 • Y Llyfrgell Ganolog 11am– 12pm 

Dydd Gwener 2/6/23

 • Llyfrgell Malpas 11am– 12pm

(Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn)