Canolfan Gymunedol Alway

Alway Community Centre

Aberthaw Avenue
Alway
Casnewydd
NP19 9SG

Ffôn: 07580 984369

Mae Canolfan Gymunedol Alway yn ganolfan wedi'i staffio.

Gellir archebu ystafelloedd o ddydd Llun i ddydd Sul, rhwng 9am a 9pm.

Ystafelloedd i’w llogi

Mae tair ystafell ar gael i'w llogi yng nghanolfan gymunedol Alway:

  • Ystafell 1 = â lle i hyd at 125 o bobl
  • Ystafell 2 = â lle i hyd at 15 o bobl
  • Ystafell 3 = â lle i hyd at 20 o bobl
  • Cegin

Prisiau llogi fesul awr

Sefydliadau di-elw /
gwirfoddol 

Cost
(Ac eithrio TAW)
(yr awr)

 

Prif Neuadd (Dydd Llun i ddydd Gwener)

£8.00   

 

Prif Neuadd (Penwythnos)

£18.50

 

Ystafelloedd Cyfarfod (dydd Llun i ddydd Gwener)

£7.00

 

Ystafelloedd Cyfarfod (Penwythnos) 

£12.00

 

 

 

 

Llogi’r gegin - ffi untro (heb gynnwys TAW)

 

£5.50

 

 

 

Sefydliadau grwpiau bach 

 

 

Prif Neuadd (Dydd Llun i ddydd Gwener)

£11.00

 

Prif Neuadd (Penwythnos)

£22.50

 

Ystafelloedd Cyfarfod (dydd Llun i ddydd Gwener)

£9.00

 

Ystafelloedd Cyfarfod (Penwythnos) 

£14.00

 

 

 

 

Llogi’r gegin - ffi untro (heb gynnwys TAW)

 

£5.50

 

 

 

Masnachol/Busnes 

 

 

Prif Neuadd (Dydd Llun i ddydd Gwener)

£13.50

 

Prif Neuadd (Penwythnos)

£28.00

 

Ystafelloedd Cyfarfod (dydd Llun i ddydd Gwener)

£14.00

 

Ystafelloedd Cyfarfod (Penwythnos) 

£16.00

 

 

 

 

Llogi’r gegin - ffi untro (heb gynnwys TAW)

 

£5.50

 

Gweithgareddau rheolaidd  

Dydd Llun

10am - 11am
Sefydliad y Galon Alway.  Mae hwn yn grŵp caeedig y ceir mynediad ato drwy broses atgyfeirio.

12pm - 3pm
Bingo a Raffl (i archebu e-bostiwch bill.jarvis46@gmail.com)

Dydd Mercher

2pm-4pm
Bowlio (i archebu e-bostiwch davejonesalway@aol.com)