Prydau ysgol am ddim

Coronavirus COVID-19: free school meals

Update - 23 April 2020 

From Monday 27th April 2020 families of eligible pupils will receive a fortnightly supermarket voucher to the value of £39 per child. All eligible families will be contacted directly with more information.

There is no application process required; vouchers will be issued to each child who is eligible for this benefit.

Vouchers are redeemable in all branches of Asda, Sainsbury’s and Tesco and will be sent to you by email. If you do not have an email address, your voucher will be sent to your child’s school where you can arrange to collect it. 

Summer holiday voucher distribution dates 

Vouchers will be issued for the full 6 weeks summer holidays on the week commencing 13 July, these will be distributed over three consecutive days. Each family will receive three fortnightly vouchers per child.

 

 

Os ydych chi'n derbyn budd-daliadau penodol, mae'n bosibl y bydd gan eich plant hawl i gael prydau ysgol am ddim. 

Mae gan ddisgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim yr hawl i gael prif bryd neu ddewis o wasanaeth y bar byrbrydau. 

Darganfod a oes gennych hawl i brydau ysgol am ddim 

Gwnewch gais am brydau ysgol am ddim

Cais am brydau ysgol am ddim a grant datblygu disgyblion (pdf)

Mae ffurflenni cais ar gael hefyd oddi wrth yr ysgol (yn ystod y tymor) neu gan Gyngor Dinas Casnewydd (y tu allan i'r tymor ysgol) drwy ffonio (01633) 656656.

Dylai ceisiadau gyrraedd erbyn diwedd tymor yr haf fan bellaf, fel y gallant gael eu prosesu yn barod ar gyfer dechrau'r flwyddyn ysgol newydd.

Gellir gwneud cais ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn os bydd newid mewn amgylchiadau.