Prydau ysgol am ddim

Os ydych chi'n derbyn budd-daliadau penodol, mae'n bosibl y bydd gan eich plant hawl i gael prydau ysgol am ddim. 

Mae gan ddisgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim yr hawl i gael prif bryd neu ddewis o wasanaeth y bar byrbrydau. 

Mae'n bosibl y bydd gan ddisgyblion blwyddyn 7 sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim ac sy'n dechrau yn yr ysgol uwchradd yr hawl i gael grant gwisg ysgol hefyd.

Darganfod a oes gennych hawl i brydau ysgol am ddim 

Llenwch UN ffurflen gais ar gyfer prydau ysgol am ddim a'r grant gwisg ysgol blwyddyn 7.

Gwnewch gais am brydau ysgol am ddim a'r grant gwisg ysgol

Mae ffurflenni cais ar gael hefyd oddi wrth yr ysgol (yn ystod y tymor) neu gan Gyngor Dinas Casnewydd (y tu allan i'r tymor ysgol) drwy ffonio (01633) 656656.

Dylai ceisiadau gyrraedd erbyn diwedd tymor yr haf fan bellaf, fel y gallant gael eu prosesu yn barod ar gyfer dechrau'r flwyddyn ysgol newydd.

Gellir gwneud cais ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn os bydd newid mewn amgylchiadau.