Diogelu a cham-drin

Amddiffyn plant

Os oes gennych unrhyw bryderon am blentyn, cysylltwch â swyddog gwasanaethau cymdeithasol y cyngor sydd ar ddyletswydd ar (01633) 656656 neu'r tîm cyswllt mewn argyfwng ar 0800 328 4432.

Oedolion sy'n wynebu risg