Tryloywder

Mae'r data hwn yn cael ei gyhoeddi fel rhan o ymrwymiad Cyngor Dinas Casnewydd i fod yn agored ac yn dryloyw. 

Mae croeso i chi ailddefnyddio'r setiau data hyn gan ddilyn telerau Trwydded Llywodraeth Agored.

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeddfwriaeth ar gael o Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Darllenwch am ymrwymiad y cyngor i rannu gwybodaeth

Rhyddid gwybodaeth

Darllenwch sut mae'r cyngor yn ymdrin â cheisiadau rhyddid gwybodaeth a sut i wneud cais.

Setiau data ardrethi busnes

Bwriedir i'r rhestr o setiau data isod ddarparu'r wybodaeth am ardrethi busnes y mae pobl yn gofyn amdani'n fwyaf rheolaidd (dogfennau Saesneg yn unig).

Caiff y wybodaeth ei chyhoeddi bob tri mis ac nid yw'n cynnwys manylion cyfrifon ardrethi yn enw unigolion preifat.

Ebrill 2017

Ionawr 2017

Hydref 2016

Gorffennaf 2016

Ebrill 2016

Rhagfyr 2015

Manylion lwfansau a threuliau cynghorwyr

Lawrlwytho Côd Ymddygiad Aelodau (pdf)

Manylion taliadau'r cyngor i gyflenwyr

Tâl a graddfeydd Cyngor

Fe wnaeth Cyngor Dinas Casnewydd gwblhau ymarfer tâl a graddfeydd i arfarnu pob swydd y Cyd-gyngor Cenedlaethol yn y gweithlu a gosodwyd pob swydd mewn strwythur 15 graddfa. 

Lawrlwytho'r strwythur graddfeydd swyddi (Excel)

Lawrlwytho polisi'r cyngor ar gyflog a gwobrwyo (pdf)

Darllen am ddata angladdau iechyd cyhoeddus

Dod o hyd i niferoedd disgyblion yng Nghasnewydd  

Manylion costau cynhyrchu Materion Casnewydd