Clybiau brecwast

Mae clybiau brecwast am ddim mewn rhai ysgolion yng Nghasnewydd yn rhoi dechrau iach i blant i'r diwrnod ysgol, gan helpu i wella eu hiechyd a'u gallu i ganolbwyntio a chodi safonau dysgu. 

Brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd!

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i roi brecwast am ddim i blant oed cynradd sydd wedi cofrestru mewn ysgolion cynradd a gynhelir yng Nghymru.

Dylai'r brecwast a gynigir fod yn iach a chyd-fynd â Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013, a dylai'r plant allu dewis un eitem yr un o blith diodydd neu gynhyrchion llaeth, grawnfwyd, ffrwythau a llysiau, a bara a rhywbeth i'w roi arno.

Mae gan yr ysgolion isod glybiau brecwast am ddim; cysylltwch â'ch ysgol yng Nghasnewydd i gael rhagor o wybodaeth: 

 • Ysgol Gynradd Alway
 • Ysgol Gynradd Caerleon Lodge Hill
 • Ysgol Gynradd Charles Williams
 • Ysgol Gynradd Crindau
 • Ysgol Fabanod Duffryn
 • Ysgol Iau Duffryn
 • Ysgol Gynradd Eveswell
 • Ysgol Feithrin Fairoak
 • Ysgol Gynradd Gaer
 • Ysgol Gynradd Glan Usk
 • Ysgol Gynradd Langstone
 • Ysgol Gynradd Llanmartin
 • Ysgol Gynradd Lliswerry
 • Maes Ebbw - Canolfan anhwylderau'r sbectrwm awtistiaeth
 • Maes Ebbw Bach
 • Ysgol Maes Ebbw
 • Ysgol Gynradd Maesglas
 • Ysgol Gynradd Maindee
 • Ysgol Gynradd Malpas Church in Wales
 • Ysgol Gynradd Malpas Court
 • Ysgol Gynradd Malpas Park
 • Ysgol Gynradd Millbrook
 • Ysgol Gynradd Monnow
 • Ysgol Gynradd Mount Pleasant
 • Ysgol Gynradd Pentrepoeth
 • Ysgol Gynradd Pillgwenlly
 • Ysgol Gynradd Ringland
 • Ysgol Gynradd Rogerstone
 • Ysgol Gynradd Somerton
 • Ysgol Gynradd St Andrew
 • Ysgol Gynradd Gatholig St David
 • Ysgol Gynradd Gatholig St Gabriel
 • Ysgol Gynradd Gatholig St Joseph
 • Ysgol Gynradd St Julian
 • Ysgol Gynradd Gatholig St Michael
 • Ysgol Gynradd Gatholig St Patrick
 • Ysgol Gynradd St Woolos
 • Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

 • Ysgol Gymraeg Casnewydd

 • Ysgol Gymraeg Ifor Hael