Busnes

Mae Casnewydd yn ddinas fywiog, fodern gyda photensial buddsoddi busnes cryf, a chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog ac mae’n hygyrch o Loegr a gweddill Cymru.

Mae Maes Awyr Caerdydd o fewn taith 35 munud ac mae modd cyrraedd Llundain ar y trên mewn dwy awr.

Gydag adeiladau o’r radd flaenaf, poblogaeth ffyniannus o fyfyrwyr a gweithlu o 479,000 o fewn taith o hanner awr i’r ddinas, dydy hi ddim yn syndod bod cannoedd o fusnesau eisoes wedi dewis ymgartrefu yng Nghasnewydd.

“Ers inni agor ein swyddfa gyntaf yng Nghasnewydd yn 2008, bu’n llwyddiant mawr. Rydym wedi ymrwymo i’r ddinas ac yn gobeithio cynyddu ein gweithrediadau yma.” Huw Llewellyn, Admiral plc

Lleoli yng Nghasnewydd

Darllenwch pam bod Casnewydd yn lleoliad ardderchog i fusnes…

Cymorth busnes

Mae ein tîm Gwasanaethau Busnes  yn helpu busnesau sydd eisoes wedi sefydlu yng Nghasnewydd, entrepreneuriaid sy’n dymuno cychwyn a busnesau sy’n ystyried lleoli yn y ddinas.

E-bostiwch neu ffoniwch a byddwn yn falch i helpu.

Benthyciadau busnes llog isel

Mae benthyciadau busnes Cyngor Dinas Casnewydd yn helpu busnesau yn y ddinas i dyfu trwy gefnogi buddsoddiadau mewn offer, technoleg gwybodaeth, prosiectau marchnata a gwelliannau i adeiladau, darllenwch rhagor…

Grantiau cychwyn busnes

Mae grantiau o hyd at  £500 ar gael gan Gyngor Dinas Casnewydd ac UK Steel Enterprise i fusnesau sydd eisiau cychwyn ac i fusnesau hyd at 12 mis oed, mae dyfarnu grantiau yn gwbl ddewisol, darllenwch rhagor…

Prosiect Dinasoedd Cyswllt Uchel Casnewydd

Anelu at sicrhau bod gan fusnesau’r cyfle i wneud cyflymdra band eang yn hynod o gyflym neu yn uwch gyflym lle mae’n bosibl erbyn 2015.

Cofrestrwch eich diddordeb yn y prosiect Dinasoedd Cyswllt Uchel Casnewydd

Parciau a safleoedd busnes

Dysgwch am amrediad eang o safleoedd ac adeiladau Casnewydd…

Pwy sydd yma

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan fusnesau sydd eisoes wedi ymgartrefu yng Nghasnewydd i’w ddweud…

Ffilmiau

Gwyliwch y ffilmiau byr isod i weld pam bod busnesau blaenllaw yn symud i Gasnewydd: