Busnes

Gallwn helpu, p'un a ydych chi'n awyddus i ddechrau busnes, bod gennych eisoes fusnes sefydledig yng Nghasnewydd, neu os ydych am symud i'r ddinas, cysylltwch â ni

Datblygu Economaidd, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

E-bost: buisness.services@newport.gov.uk 

Lleoli yng Nghasnewydd

Cymorth ariannol

Tir ac Eiddo yng Nghasnewydd

Trwyddedau a hawlenni

Lleoliadau cynadledda a chyfarfod 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn...

Ardrethi busnes 

Gwastraff masnach 

Newyddion

Safonau Masnach

Caniatâd cynllunio 

Y Fargen Ddinesig