Busnes

Gallwn helpu, p'un a ydych chi'n awyddus i ddechrau busnes, bod gennych eisoes fusnes sefydledig yng Nghasnewydd, neu os ydych am symud i'r ddinas, cysylltwch â ni

Datblygu Economaidd, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

E-bost: buisness.services@newport.gov.uk 

Brexit

Os ydych chi’n berchennog busnes neu os ydych chi’n gyfrifol dros gynllunio ar gyfer Brexit, mae Business Wales Brexit portal yn nodi’r camau y dylech eu cymryd i baratoi eich busnes at effaith posibl canlyniad hab fargen.

Mae hefyd yn cynnwys manylion cyswllt ar gyfer gwasanaethau cymorth a chyngor.

Gall busnesau hefyd asesu a gwella eu trefniadau parhad busnes drwy ddefnyddio’r canllaw parhad busnes a’r ffurflen hunan-asesu.

Mae digwyddiadau Paratoi Busnesau ar gyfer Brexit yn cael eu cynnal ledled y DU lle gallwch gwrdd ag ymgynghorwyr y llywodraeth a dysgu beth sydd angen i’ch busnes ei wneud i baratoi – dysgwch fwy a chofrestrwch.

Rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Dinas Casnewydd yn paratoi ar gyfer Brexit

Lleoli yng Nghasnewydd

Cymorth ariannol

Tir ac Eiddo yng Nghasnewydd

Trwyddedau a hawlenni

Lleoliadau cynadledda a chyfarfod 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn...

Ardrethi busnes 

Gwastraff masnach 

Newyddion

Safonau Masnach

Caniatâd cynllunio 

Y Fargen Ddinesig