Lleoliadau Cynadledda

Mae Casnewydd yn cynnig dewis rhagorol o leoliadau cynadledda, o leoliad preswyl a hamdden mwyaf Ewrop i leoliadau hyfforddi arbenigol ac ystafelloedd cyfarfod ar hyd coridor yr M4.

Mae'r cyngor yn cynnig gwasanaeth am ddim i'ch helpu i ddod o hyd i'r lleoliad perffaith yng Nghasnewydd, ar gyfer cynhadledd, arddangosfa, cyfarfod busnes, digwyddiad hyfforddi neu ginio corfforaethol. 

Gallwn ddod o hyd i'ch llety a'ch helpu i wneud y mwyaf o'ch ymweliad.

Gweler safleoedd cymeradwy ar gyfer priodasau neu bartneriaethau sifil yng Nghasnewydd.

Cysylltu

Conference Bureau, Yr Uned Twristiaeth, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Ffôn: 01633 233664

E-bost: tourism.conferences@newport.gov.uk

 

Lleoliadau

Ffôn

Yn eistedd (ar ffurf theatr)

Ystafelloedd gwely

(m2)

Math o leoliad

Canolfan Casnewydd

+44(0)1633 662663

2024

0

1168

Canolfan gynadledda

Gwesty'r Celtic Manor

+44(0)1633 410252

1500

400

1260

Gwesty 5*

Campws Caerllion, Prifysgol De Cymru

+44(0)1633 432991

1100

447

999

Academaidd

Campws Canol y Ddinas, Prifysgol De Cymru

+44(0)1633 432991

1000

0

 

Academaidd

Kings Church

+44(0)1633 244453

1000

0

519

Man addoli

Christchurch Centre

+44(0)1633 822211

800

0

693

Man addoli

Gwesty'r Holiday Inn

+44(0)1633 412777

500

119

638

Gwesty 3*

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd

+44(0)1633 656757

500

0

 

Chwaraeon

Glan yr Afon

+44(0)1633 656757

493

0

 

Theatr

Theatr Dolman

+44(0)1633 263670

400

0

 

Theatr

Gwesty'r Hilton

+44(0)1633 413737

320

148

252

Gwesty 3*

Rodney Parade

+44(0)1633 670690

300

0

252

Chwaraeon

Clwb Golff Peterstone Lakes

+44(0)1633 680009

220

0

 

Chwaraeon

St Mellons Hotel 

+44(0)1633 680355

220

41

188

Gwesty gwledig 4*

Y Ganolfan Gynadledda yn Y.M.C.A. Casnewydd

+44(0)1633 266872

200

0

 

Canolfan gynadledda

Sefydliad Lysaght

+44(0)1633

284911

180

0

 

Canolfan gynadledda

Canolfan SHARE

+44(0)1633 212782

150

0

 

Cymunedol

Clwb Golff Parc

+44(0)1633 680933

120

0

 

Chwaraeon

Clwb Golff Llaneirwg

+44(0)1633 680408

120

0

 

Chwaraeon

Redwick Village Hall

+44(0)7561 240728

120

0

 

Cymunedol

Canolfan Bêl-droed Dragon Park

+44(0)1633

282911

100

0

309

Chwaraeon

Canolfan Ddysgu Integredig Casnewydd

+44(0)1633 256482

100

0

 

Cymunedol

Gwesty'r Queens

+44(0)1633 844900

100

29

 

Gwesty a bwyty

Tŷ Tredegar

+44(0)1633 815880

100

0

106

Hanesyddol

Llys Malpas

+44(0)1633 414842

90

0

 

Hanesyddol

Gwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd

+44(0)1633 636355

80

0

 

Gwarchodfa natur

Tŷ Beechwood

+44(0)1633 273502

55

0

 

Parc addurnol

Clwb Golff Casnewydd

+44(0)1633 892643 

50

0

 

Chwaraeon

Express by Holiday Inn

+44(0)870 9904083

40

125

52

Gwesty 3*

Fourteen Locks

+44(0)1633 892167

30

0

 

Atyniad

Gwesty The Waterloo Hotel

+44(0)1633 264266

 

21

 

Gwesty 3*

Y Siambr Frenhinol, Canolfan Gynadledda Coleg Gwent

+44(0)1495 333564

20

0

 

Canolfan gynadledda