Prydau ysgolion uwchradd

Gall disgyblion ysgolion uwchradd Casnewydd ddewis o ddewis dyddiol o brydau poeth ac oer gydag opsiynau ar gyfer diet llysieuol neu Halal.

Gall y dewisiadau gynnwys tatws trwy'u crwyn, baguettes wedi'u llenwi, brechdanau, wraps gyda ffrwythau ffres a diodydd, mae dŵr ar gael am ddim.

Mae Ysgol Uwchradd Caerllion ac Ysgol Uwchradd Casnewydd yn cynnig trefniadau prydau amgen.

Mae prif bryd a phwdin mewn ysgol uwchradd yn costio £2.40

Darganfyddwch fwy o wybodaeth ar wefan Chartwells.

Edrychwch ar ddewislen Gwanwyn/Haf 2023.

Mae opsiynau llysieuol a halal bob amser ar gael ym mhob ysgol yng Nghasnewydd.

Dylai disgyblion ag anghenion dietegol arbennig ofyn i'w meddyg teulu am atgyfeiriad at y dietegydd pediatrig, a fydd yn cysylltu â'r gwasanaeth prydau ysgol os oes angen.