Prydau ysgolion uwchradd

Gall disgyblion ysgolion uwchradd Casnewydd ddewis o blith dewis dyddiol o brydau poeth ac oer, gydag opsiynau ar gyfer deiet llysieuol neu Halal.

Gall dewisiadau gynnwys tatws trwy'u crwyn, bagéts wedi'u llenwi, brechdanau, tortilas a ffrwythau ffres a diodydd.

Mae dŵr bob amser ar gael. 

Mae Ysgol Uwchradd Caerllion ac Ysgol Uwchradd Casnewydd yn cynnig trefniadau prydau eraill.

Pris

Pris prif bryd a phwdin mewn ysgol uwchradd yw £2.40

Ewch i Dine at School Chartwell i edrych ar fwydlenni.

Deietau arbennig

Mae dewisiadau llysieuol a halal ar gael bob amser yn holl ysgolion Casnewydd.

Dylai disgyblion â gofynion deietegol arbennig ofyn i'w meddyg teulu eu cyfeirio at y deietegydd pediatrig, a fydd yn cysylltu â'r gwasanaeth prydau ysgol os bydd angen.