Cynllunio

Chwilio ceisiadau cynllunio

Caniatâd cynllunio

Gorfodi

Polisi cynllunio

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Cadwraeth ac adeiladau rhestredig

Rheoli adeiladu 

O 1 Ionawr 2017 ymlaen, os hoffech siarad mewn Pwyllgor Cynllunio, rhaid cyflwyno cais yr wythnos cyn y cyfarfod erbyn 9am ar ddydd Mercher. Felly os yw'r Pwyllgor Cynllunio'n cyfarfod ar yr 8fed o'r mis, y terfyn amser fyddai 9am ddydd Mercher y 1af.

Prynu tir yn orfodol - Commercial Street, Casnewydd 

Lawrlwytho Adroddiad Perfformiad Cynllunio Blynyddol 2017-2018 (pdf)

Lawrlwytho Adroddiad Perfformiad Cynllunio Blynyddol 2015-2016 (pdf)

Cysylltu â thîm cynllunio Cyngor Dinas Casnewydd