Canolfan Ailgylchu

Gall preswylwyr Casnewydd fynd â gwastraff y cartref i’w ailgylchu, i’w gompostio neu, pan fetho popeth arall, i’w gladdu mewn safle tirlenwi yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC).

Dim ond cwsmeriaid domestig all ddefnyddio CAGC am ddim, a gall preswylwyr adael hyd at 5 o fagiau duon yr wythnos mewn sgipiau tirlenwi.

Dylai preswylwyr Casnewydd ddod â thystiolaeth o’u preswylfa wrth ddefnyddio Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Gallwch hefyd ailgylchu eich eitemau yn un o banciau ailgylchu Casnewydd. 

Oriau agor

Noder:  Gallwch gael mynediad i’r safle 15 munud cyn amser cau.

Canolfannau Ailgylchu

Dydd Llun – Dydd Gwener: 7:30am – 4:30pm

Dydd Sadwrn:  9:00am – 4:30pm

Dydd Sul: 10:00am – 4:30pm

Gwyliau Banc: Ar gau, heblaw am Ddydd Gwener y Groglith (7:30am – 4:30pm)

Safle Tirlenwi

Dydd Llun – Dydd Iau: 7:30am – 3:30pm

Dydd Gwener: 7:30am – 3:00pm

Dydd Sadwrn:  9:00am – 12pm 

Dydd Sul: Ar gau 

Gwyliau Banc: Ar gau, heblaw am Ddydd Gwener y Groglith (7:30am – 3:30pm)

Lleoliad

Docks Way, Maesglas, Casnewydd, Gwent NP20 2NS (peidiwch â defnyddio’r cod post hwn ar gyfer llywio â lloeren)

Dod o hyd i CAGC ar fapiau My Newport

Mae CAGC wrth fynedfa’r safle tirlenwi ar Docks Way.