Ystadegau a data

Cyfrifiad 2011

Cynhaliwyd cyfrifiad diweddaraf y DU ar 27 Mawrth 2011, mae’r holl ganlyniadau ar wefan Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Proffiliau cymunedol Casnewydd

Mae’r proffiliau cymunedol yn rhoi gwybodaeth am bobl a chymunedau Casnewydd.

Lawrlwythwch y proffiliau isod:

Darllenwch fwy am broffiliau llesiant cymunedol Casnewydd

Atlas Casnewydd

Atlas Casnewydd yw’r parth gwybodaeth ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un.