Cofrestryddion

Mansion House

COVID-19: all death and still-birth registration interviews will be conducted over the telephone. Please contact (01633) 235510 for help and advice.

Follow the links below for advice on marriage and civil partnerships and birth registrations.

Please note: when visiting The Mansion House please ensure you are wearing a face mask/covering in line with Welsh Government guidance.


Priodas a phartneriaeth sifil

Cofrestru marwolaeth

Cofrestru genedigaeth 

Cofrestru marw-enedigaeth 

Seremonïau enwi

Seremonïau dinasyddiaeth

Cael tystysgrifau

Ffioedd 

Oriau agor 

Dydd Llun, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener: 9am - 4pm

Dydd Mawrth: 9.30am - 4pm  

Sylwch: mae tystysgrifau a gyhoeddir o'r archifau ar gael tan 3.15pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

O 1 Rhagfyr 2018 bydd angen i bob tystysgrif sy’n cael ei phostio gael ei llofnodi, gyda chostau postio ychwanegol.

Mae hwn yn fesur diogelwch i sicrhau bod tystysgrifau yn cyrraedd y derbynnydd a fwriadwyd ac i leihau’r risg o’u colli.

Mae’r broses hon hefyd yn cydymffurfio â chanllawiau diogelu data ar gyfer trin data sensitif yn ddiogel.

Cysylltu

Swyddfa Gofrestru Casnewydd, Y Plasty, 4 Stow Park Circle, Casnewydd NP20 4HE 

E-bost: registrar@newport.gov.uk

Ffôn: Cofrestrydd (01633) 235510 neu Seremonïau (01633) 235520

Mae parcio ar gael am ddim i ymwelwyr ar dir y Swyddfa Gofrestru.

TRA94895 11/12/2018