Cofrestryddion

Cofrestru marwolaeth

Cofrestru genedigaeth 

Cofrestru marw-enedigaeth

Priodas a phartneriaeth sifil

Seremonïau enwi

Seremonïau dinasyddiaeth

Cael tystysgrifau

Ffioedd 

Oriau agor 

Dydd Llun, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener: 9am - 4pm

Dydd Mawrth: 9.30am - 4pm  

Sylwch: mae tystysgrifau a gyhoeddir o'r archifau ar gael tan 3.15pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Cysylltu

Swyddfa Gofrestru Casnewydd, Y Plasty, 4 Stow Park Circle, Casnewydd NP20 4HE 

E-bost: registrar@newport.gov.uk

Ffôn: Cofrestrydd (01633) 235510 neu Seremonïau (01633) 235520

Lleoliad

Dilynwch y ddolen i weld lleoliad Swyddfa Gofrestru Casnewydd

Mae parcio ar gael am ddim i ymwelwyr ar dir y Swyddfa Gofrestru.