Cymorth ariannol

Cyllid busnes gan Gyngor Dinas Casnewydd 

Ffynonellau cyllid

 

Anfonwch e-bost at business.services@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 i gael cyngor ar gyllid i'ch busnes