Ysgolion Iach

Welsh Network Healthy Schhols Scheme

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn rhan o Rwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru (RhCYIC) sydd â’r nod o hyrwyddo iechyd a llesiant plant, pobl ifanc a’r cymuned cyfan mewn ysgolion ledled Cymru.

Cydnabyddir y Cynllun Ysgolion Iach gan y Sefydliad Iechyd y Byd ac mae’n rhan o Ysgolion Hybu Iechyd Ewrop.

Mae ysgolion sy’n derbyn gwobr ansawdd genedlaethol RhCYIC wedi dangos eu bod wedi ymrwymo i hyrwyddo llesiant ac iechyd corfforol, meddwl a chymdeithasol i holl aelodau’r ysgol a’r gymuned leol.

Y nod yw i ysgolion:

 • hyrwyddo hunanhyder
 • datblygu perthnasau da
 • annog ethos cadarnhaol
 • sicrhau cysylltiadau da â’r ysgol/y cartref/y gymuned
 • gorfodi polisïau i adlewyrchu y cwricwlwm addysg iechyd, ac
 • annog datblygiad a hyfforddiant staff

Meysydd gweithredu i ysgolion yw:

 • bwyd a ffitrwydd
 • iechyd a llesiant meddwl ac emosiynol
 • datblygu personol a pherthnasoedd
 • defnyddio a chamddefnyddio sylweddau
 • yr amgylchedd
 • diogelwch
 • hylendid

Ysgolion Iach yng Nghasnewydd

Mae 8 ysgol GAG yng Nghasnewydd: 

 • Ysgol Gynradd Eveswell 
 • Ysgol Gynradd Llyswyry 
 • Ysgol Gynradd Langstone 
 • Ysgol Gynradd Clytha  
 • Ysgol Gynradd Llys Malpas 
 • Ysgol Gynradd Maendy
 • Ysgol Gymraeg Casnewydd
 • Fairoak Nursery

Mae ysgolion eraill yn gweithio i ennill y wobr.

Mentrau Casnewydd

Mae’r cynlluniau canlynol wedi’u cyflwyno mewn ysgolion yng Nghasnewydd mewn partneriaeth â sefydliadau eraill:

 • Cynllun teithio llesol ysgolion
 • Polisi bwyd a ffitrwydd
 • Gweithdai coginio i deuluoedd
 • Milltir ddyddiol
 • Hyrwyddo'r Ras Parc i’r Ieuenctid
 • Hyfforddiant gwobr Gweithwyr Chwarae
 • Wythnos ysgolion iach
 • Mynediad at ddigwyddiadau chwaraeon lleol a chenedlaethol
 • Cyngor ysgol
 • Clybiau eco
 • Rhaglenni gweithgareddau allgyrsiol
 • Rhaglen Cynllun Gwên

Manylion Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm polisi, partneriaeth ac ymglymiad.

TRA92700 22/10/2018