Y cyngor a democratiaeth

Y cyngor a democratiaeth 

Dod o hyd i'ch cynghorydd lleol, cysylltu ag ef a gwybodaeth am ddod yn gynghorydd

Etholiadau a phleidleisio

Dod o hyd i wybodaeth am y broses ddemocrataidd a chofrestru i bleidleisio

Swyddi'r cyngor

Gweld swyddi gwag cyfredol a gwneud cais amdanynt

Y newyddion diweddaraf

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau o fewn y ddinas a'r cyngor

Ymgynghoriadau

Gweld ymgynghoriadau presennol ac ymgynghoriadau a gynhaliwyd yn y gorffennol a dweud eich dweud

Y cyngor

Gwybodaeth am sut mae'r cyngor yn gweithio, sut y caiff ei ariannu a'i bartneriaethau...

Cysylltu â'r cyngor

Sut i gysylltu â Chyngor Dinas Casnewydd