• Ymweld yn Ddiogel

  Mae siopau yng Nghasnewydd yn paratoi i groesawu cwsmeriaid yn ôl fel rhan o gynlluniau adfer Covid-19 Llywodraeth Cymru

  Mwy o wybodaeth

 • Sgwad Wirion, Her Ddarllen yr Haf 2020

  Meet the Silly Squad!

  Mwy o wybodaeth

 • Coronavirus (COVID-19)

  Newport City Council is following and implementing best practice regarding coronavirus as advised by the government and Public Health Wales.

  Mwy o wybodaeth

 • Swyddi gwag partneriaethau

  Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio gyda llawer o sefydliadau ac asiantaethau yn yr ardal ac mae'n hysbysebu cyfleoedd am swyddi ar eu rhan.

  Mwy o wybodaeth