Trafnidiaeth a Strydoedd

Cynnal a chadw ffyrdd a strydoedd

Adrodd am broblem fel tyllau yn y ffordd, car wedi’i adael neu broblemau gyda goleuadau stryd 

Parcio

Gwybodaeth am ble i barcio, trwyddedau a dirwyon

Trafnidiaeth cyhoeddus a thacsis

Gwybodaeth am wasanaethau trafnidiaeth cyhoeddus yng Nghasnewydd

Gwaith ffordd

Yr wybodaeth ddiweddaraf am waith ffordd yng Nghasnewydd