Prydau ysgolion cynradd

Clybiau brecwast

Mae rhai o ysgolion cynradd Casnewydd yn darparu clybiau brecwast i ddisgyblion.

Cinio

Mae pryd bwyd poeth gyda phwdin yn cael ei ddarparu, gydag opsiwn i ddisgyblion sy’n bwyta deiet llysieuol neu halal.

Mae dewis o lysiau, ffrwythau, iogwrt a chaws ar gael.

Mae dŵr ar gael drwy’r amser. 

Llaeth

Mae pob disgybl mewn ysgolion meithrin a babanod yn cael traean o beint o laeth, yn rhad ac am ddim, bob dydd.

Hefyd, mae llaeth yn cael ei ddarparu i ddisgyblion mewn ysgolion arbennig preswyl ac i ddisgyblion mewn ysgolion eraill y mae arnynt angen llaeth am resymau meddygol.

Pris

Pris cinio a phwdin mewn ysgolion cynradd yw £2.15 

Deiet arbennig

Mae opsiynau llysieuol a halal ar gael bob amser.

Dylai disgyblion â gofynion deietegol arbennig ofyn i’w meddyg teulu eu hatgyfeirio i ddeietegydd pediatrig, a fydd yn cysylltu â’r gwasanaeth prydau ysgol os bydd angen.