Gofal a Chymorth

Mae gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd yn helpu i ofalu am bobl sy'n agored i niwed a’u diogelu.

Cysylltwch â’r timau Dyletswydd a Gwaith Cymdeithasol, Yr Orsaf Wybodaeth, Queensway, Casnewydd NP20 4AX

E-bostiwch info@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656

Argyfyngau 

Mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â thîm dyletswydd Argyfyngau De-ddwyrain Cymru ar:

  • Rhadffon 0800 328 4432 
  • Minicom 0800 587 9963
  • Ffacs 01495 767057

Sut gall y gwasanaethau cymdeithasol helpu

Rhoi gwybod am bryderon ynghylch plentyn (amddiffyn plant) 

Oedolion sy'n wynebu risg 

Gofalwyr

Plant a theuluoedd

Anabledd

Maethu a mabwysiadu

Pobl hŷn

Rhagor o wybodaeth

Lawrlwythwch y Strategaeth Comisiynu Gwasanaethau i Oedolion (pdf)