Gofal a Chymorth

Mae gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd yn helpu i ofalu am bobl sy'n agored i niwed a’u diogelu.

Cysylltwch â’r timau Dyletswydd a Gwaith Cymdeithasol, Yr Orsaf Wybodaeth, Queensway, Casnewydd NP20 4AX

E-bostiwch info@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656

Argyfyngau 

Mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â thîm dyletswydd Argyfyngau De-ddwyrain Cymru ar:

Rhagor o wybodaeth

Lawrlwythwch y Strategaeth Comisiynu Gwasanaethau i Oedolion (pdf)

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 2017/2018 (pdf)